Fundusze inwestycyjne

Prezes GO TFI ostrzega przed bankructwami. KNF i zarz眃zaj眂y tonuj?emocje Polecamy

Prezes GO TFI ostrzega przed bankructwami. KNF i zarz眃zaj眂y tonuj?emocje

Szefowa jednego z niewielkich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych straszy bankructwami w sektorze. Cho?inni radz?poczeka?z ferowaniem wyrok體, jej s硂wa odbi硑 si?szerokim echem. W tle jest przecie?kwestia pieni阣zy inwestowanych przez Polak體.

Rekordowe zyski funduszy inwestycyjnych nie przek砤daj?si?na portfele klient體. Bran縜 ma swoje problemy Polecamy

Rekordowe zyski funduszy inwestycyjnych nie przek砤daj?si?na portfele klient體. Bran縜 ma swoje problemy

Fundusze inwestycyjne, jako instytucje, zarabiaj?jak nigdy. Po p蟪roczu mog硑 si?pochwali?500 mln z?zysku. Tego samego nie mog?powiedzie?ich klienci, kt髍zy w nier體nej walce z rynkiem finansowym, w wi阫szo禼i rodzaj體 funduszy trac?w tym roku.

Szyd硂: Pracujemy nad projektem emerytur dla mam Polecamy

Szyd硂: Pracujemy nad projektem emerytur dla mam

- Trwaj?prace nad programami spo砮cznymi. Jest projekt ustawy o emeryturach dla mam, kt髍e urodzi硑 co najmniej czworo dzieci. Dokument trafi?do konsultacji mi阣zyrz眃owych - powiedzia砤 Beata Szyd硂 w RMF FM. Wicepremier odnios砤 si?te?do afery ta秏owej. - Kto?pr骲uje obali?rz眃 - powiedzia砤.

Topniej?aktywa Altus TFI. Uby硂 5,5 miliarda z硂tych Polecamy

Topniej?aktywa Altus TFI. Uby硂 5,5 miliarda z硂tych

Do 7,5 mld z?z prawie 13 mld z?spad砤 warto舵 aktyw體, kt髍ymi zarz眃za jeden z najwi阫szych niezale縩ych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. I to zaledwie w miesi眂.

  • MCI blokuje inwestor體. KNF mo縠 zmieni?statut wi阠ej

    Trwa konflikt pomi阣zy inwestorami a Tomaszem Czechowiczem. Ci pierwsi chc?wyp砤ci?秗odki w硂縪ne w fundusz MCI TechVentures. W砤禼iciel MCI jednak zgodnie ze statutem funduszu im to blokuje, cho?sam pieni眃ze wyp砤ca. Spytali秏y Justyn?Czekaj, radc?prawn?w kancelarii JustComply, czy statut na korzy舵 inwestor體 mo縠 zmieni?Komisja Nadzoru Finansowego.

Nazwa funduszu Data notowania Warto舵
jednostki [PLN] *)
Zmiana
dzienna [%]
Zmiana
miesi阠zna [%]
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny 2020-01-07 257,88 -0,26% +0,98%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszcz阣no禼iowy 2020-01-07 260,35 +0,01% +0,20%
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu 2020-01-07 32,31 -0,28% +1,13%

*) Warto舵 jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po 秗ednim kursie NBP z dnia poprzedzaj眂ego notowanie.
 
! Zacznij wpisywa?nazw?funduszu, na li禼ie wyswietl?si?podpowiedzi.
Wybierz interesuj眂y Ci?fundusz i kliknij "Dodaj". Mo縠sz wybra?maksymalnie 5 funduszy do por體nania.
PLN
PLN
?
Wprowad?list?symboli lub nazw walor體, kt髍e chcesz por體na?na wykresie, rozdzielaj眂 je przecinkami.

W trakcie wype硁iania pola, system b阣zie podpowiada?nazwy dost阷nych walor體 - mo縠sz wybra?je z utworzonej listy.
money analytics
彩客网彩票 奉新县| 澄江县| 沁水县| 敦化市| 桂东县| 巢湖市| 阜新| 印江| 临桂县| 东台市| 荥经县| 广灵县| 文昌市| 泽州县| 平山县| 定陶县| 永胜县| 白朗县| 乌兰县| 介休市| 庄河市| 高淳县| 潍坊市| 商河县| 吉安县| 谷城县| 正阳县| 周宁县| 怀柔区| 九龙县| 东港市| 永寿县| 和龙市| 汉川市| 类乌齐县| 浦城县| 潞城市| 舒兰市| 皋兰县| 永安市| 罗田县|