Notowania

A wi?c sprzedane. Solorz przejmuje udzia?y w Asseco

Cyfrowy Polsat kupi ??cznie 18,178 mln akcji Asseco, które stanowi? 21,9 proc. kapita?u firmy. Warto?? tej transakcji wyniesie 1,17 mld z?, a jej rozliczenie nast?pi 30 grudnia.

Podziel si?
Dodaj komentarz
(East News)
Cyfrowy Polsat kupi 21,68 proc. akcji Asseco za 1,17 mld z?. (Fot: Wojciech Stró?yk)

Jedna pi?ta udzia?ów w Asseco zostanie przej?ta za po?rednictwem spó?ki Reddev Investments Limited, która równie? nale?y do Zygmunta Solorza. Cyfrowy Polsat b?dzie móg? za??da? od Reddev odsprzedania w ci?gu 10 dni roboczych tego pakietu akcji.

"Ponadto Reddev otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za okres pomi?dzy dniem rozliczenia transakcji nabycia przez Reddev akcji Asseco a dniem, w którym nast?pi odsprzeda? akcji nabytych przez Reddev w ramach zaproszenia na rzecz emitenta" - zaznaczono w komunikacie.

Po co Solorzowi Asseco? Najwyra?niej Polsat potrzebuje rozwi?zań informatycznych, a takowe oferuje w?a?nie rzeszowskie przedsi?biorstwo.

Obejrzyj: Cyfrowa rewolucja i e-podpisy

"Klienci wymagaj? najwy?szej jako?ci us?ug, które musz? by? tworzone na bazie skutecznych rozwi?zań z obszaru IT. St?d, aby móc w przysz?o?ci skutecznie rozwija? swój biznes i skupi? si? na dzia?alno?ci podstawowej, czyli oferowaniu us?ug i produktów dla klientów indywidualnych i biznesowych, Cyfrowy Polsat potrzebuje do?wiadczonego i wiarygodnego partnera w obszarze IT" - dodano.

Obecnie Asseco ma kapita? rozproszony. Wi?kszo?? nale?y do funduszy emerytalnych. Na przyk?ad 14,5 proc. akcji nale?y do OFE Aviva Santander. Dopiero drugim akcjonariuszem jest Adam Góral, czyli za?o?yciel informatycznej spó?ki. Posiada on ok. 10 proc. udzia?ów.

Przypomnijmy, ?e w ?rod? w zesz?ym tygodniu Cyfrowy Polsat zaprosi? do sk?adania ofert sprzeda?y akcji Asseco Poland. Zaznaczy?, ?e chce przej?? maksymalnie 18,211 mln walorów stanowi?cych 21,95 proc. kapita?u zak?adowego i tyle samo g?osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spó?ki.

Za jedn? akcj? zaoferowa? 65 z?, znacznie powy?ej ówczesnego kursu Asseco wynosz?cego 60 z?.

Masz newsa, zdj?cie lub filmik? Prze?lij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze
+1
+1
wa?ne
smutne
ciekawe
irytuj?ce
Napisz komentarz
27-12-2019

klientjestem klientem solorza,i obserwatorem,jak go kaczynski postraszyl,to od pewnego czasu inforacle ma calkowicie inne jak TVN;::::: WIADOMO POLSKI … Czytaj ca?o??

27-12-2019

T?ReniaBrawo dla Rz?du PIS i Solorza bo by Niemcy kupili i po by si? cieszy?o.

28-12-2019

ObywatelNie ogl?dam ju? Polsatu od 5lat za wyj?tkiem Sportu, podobnie jak od dawna nie ogl?dam TVPPIS. Gawryluk dla mnie teraz to to samo co Cholecka. … Czytaj ca?o??

Rozwiń komentarze (89)

彩客网彩票 思南县| 天镇县| 梁平县| 麻城市| 花莲县| 开封市| 克山县| 屏边| 霍邱县| 金阳县| 宜丰县| 盖州市| 桃源县| 沽源县| 阜南县| 电白县| 张掖市| 大厂| 遂宁市| 禄丰县| 谢通门县| 温泉县| 塘沽区| 册亨县| 马尔康县| 曲沃县| 成安县| 红原县| 中山市| 鄂托克前旗| 东港市| 汶川县| 泾阳县| 嘉义县| 盘锦市| 南昌市| 名山县| 罗平县| 石城县| 日照市| 乐业县|