Notowania

Zakaz handlu w niedziele ju? bez taryfy ulgowej. A Polacy ca?y czas s? mu przeciwni

Ta ostatnia niedziela - tak nuci? mog? sobie wszyscy w?a?ciciele du?ych sieci handlowych. W 2020 zakaz handlu w niedziele wchodzi ju? na ca?ego. Polacy tymczasem chc? zakazu... zakaza?. Niemal po?owa z nas chcia?aby robi? zakupy w niedziele - wynika z badań Instytutu Badań Spraw Publicznych dla money.pl.

Podziel si?
Dodaj komentarz
(East News)
Przeciwko rozszerzeniu zakazu handlu jest niemal 50 proc. Polaków. (Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Pod dwóch latach przygotowań kończy si? w Polsce era handlu w niedziele. Ustawa przeg?osowana przez PiS, a zg?oszona wcze?niej przez "Solidarno??", od 1 stycznia 2020 roku zacznie obowi?zywa? ju? bez dotychczasowego okresu przej?ciowego. A to oznacza, ?e handlu w niedziele praktycznie nie b?dzie.

Ustawa zak?ada wprawdzie wyj?tki od tej regu?y. Na przyk?ad tzw. niedziele wyprzeda?owe, które przypadaj? w styczniu czy sierpniu. Do tego sklepy b?d? mog?y by? czynne tydzień przed Wielkanoc? oraz na dwa tygodnie przed Bo?ym Narodzeniem. W pozosta?e miesi?ce jednak wszystko b?dzie musia?o by? pozamykane. Powinni?my si? wi?c przyzwyczai?, ?e galerie handlowe czy supermarkety nie b?d? w niedziele dzia?a? nawet przez ponad 3 miesi?ce.

Polakom w wi?kszo?ci taki stan rzeczy si? nie podoba. Niemal 42 proc. z pytanych zdecydowanie sprzeciwia si? rozszerzeniu zakazu handlu. Kolejne 5,5 proc. jest raczej na nie. Z badania Instytutu Badań Spraw Publicznych dla money.pl wynika wi?c, ?e niemal 48 proc. Polaków jest przeciwnych pe?nemu zakazowi handlu.

Obejrzyj równie?: Zakaz handlu w niedziele pe?n? par? od 2020 r.

Zwolenników jest zdecydowanie mniej. Z badania wynika, ?e pomys? popiera 34 proc. pytanych. Nieca?e 19 proc. nie ma zdania na ten temat.

- W styczniu zakaz handlu odczujemy w pe?ni. Powód? Grudzień by? wyj?tkowy, bo mieli?my sporo handlowych niedziel - mówi money.pl Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu, która reprezentuje ma?e i ?rednie sklepy.

Co ciekawe, im bardziej na lewo strony politycznej, tym niech?? do obywatelskiego projektu "Solidarno?ci" jest wi?ksza. A? 72 proc. zwolenników Lewicy (SLD, Wiosna, Razem) jest przeciwnych zakazowi. W przypadku zwolenników Koalicji Obywatelskiej odsetek spada do 64 proc.

Wydaje si?, ?e zakaz handlu jest kolejnym dowodem na podzia? w?a?nie polityczny w naszym kraju, bo zdecydowanie za jego pe?n? wersj? jest ponad po?owa zwolenników PiS (53,7 proc.), wynika z badania Instytut Badań Spraw Publicznych dla money.pl.

Jakie s? jego konsekwencje dla gospodarki? Na pewno nie dosz?o do masowych zwolnień, którymi straszyli jego przeciwnicy. Nie ma te? fal upad?o?ci. Problemy maj? tzw. wyspy oraz restauracje i bary mieszcz?ce si? w centrach handlowych. Tam umowy najmu w wi?kszo?ci przypadków by?y podpisane na lata. A ma?o kto godzi? si? na ich renegocjacj? po wej?ciu w ?ycie zakazu handlu.

Nie?le poradzi?y sobie z zakazem dyskonty i supermarkety. Biedronka czy Lidl przerzuci?y marketingowe, a co za tym idzie i handlowe akcenty na sobot?. Muzycznym hitem sta?a si? nawet reklama tej drugiej z sieci, w której ?piewano "Jak sobota to tylko do Lidla" na melodi? szlagieru "Jak przygoda to tylko w Warszawie". Polacy zacz?li w?a?nie w soboty robi? wi?ksze zakupy.

Z danych gie?dowych Biedronki wynika, ?e po pierwszym szoku najwi?ksza sie? handlowa w naszym kraju ju? przyzwyczai?a si? do zakazu handlu. Przepisy s? wi?c dla niej neutralne.

Kto zyska?? Na pewno nie klienci. Kolejki w sklepach i korki przy wjazdach na parkingi w soboty sta?y si? czym? naturalnym. Ustawa teoretycznie pomóc mia?a te? ma?ym polskim sklepikarzom. Zdaniem Macieja Ptaszyńskiego z Polskiej Izby Handlu w nowej rzeczywisto?ci odnalaz?y si? najlepiej sklepy poni?ej 100 mkw.

- Tam w?a?ciciel mo?e jeszcze w niedziel? stan?? za lad? i obs?u?y? zwi?kszony ruch. Wida? jednak wyra?nie, ?e powy?ej tych 100 mkw. s? ju? spadki. Z danych wynika, ?e te sklepy trac?, bo nie s? w stanie wygra? w wojnie z du?o wi?kszymi graczami, na przyk?ad dyskontami - mówi.

Na pewno zyska?y równie? stacje paliw. Te przemieni?y si? w ma?e sklepiki z pieczywem, jogurtami, a cz?sto i warzywami czy owocami. Z danych firmy Selectivv i ich indeksu Selectivv Stacje wynika, ?e praktycznie co miesi?c na stacjach paliw jest wi?cej klientów ni? rok wcze?niej.

Masz newsa, zdj?cie lub filmik? Prze?lij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: zakaz handlu, handel, sklepy, gospodarka, wiadomo?ci
?ród?o:
money.pl
komentarze
+1
+1
wa?ne
smutne
ciekawe
irytuj?ce
Napisz komentarz
29-12-2019

WolneOkPopieram zakaz! ?yj i daj ?y? innym... Nie tego co stoi za kas? wina, ?e nie masz innego pomys?u na swoje ?ycie. Tyle innych rzeczy mo?na robi? poza … Czytaj ca?o??

27-12-2019

kolBrawa dla PIS ze si? nie ugi??o przed niemieckimi i francuskimi sieciami marketów. Niedziele bez handlu b?da super. Brawo, popieramy

29-12-2019

Wolne niedzieleWolne Niedziel? ,tak ma by? !!!!!!!!!

Rozwiń komentarze (316)

彩客网彩票 双江| 祥云县| 安国市| 海伦市| 凉城县| 台中县| 莱阳市| 子洲县| 桐乡市| 武定县| 张家口市| 毕节市| 无极县| 康平县| 蒙阴县| 蕉岭县| 仁寿县| 青海省| 临沂市| 罗定市| 蕲春县| 上蔡县| 兴和县| 新闻| 冷水江市| 平邑县| 隆德县| 郁南县| 印江| 开封县| 循化| 仁怀市| 宝应县| 钟山县| 佛教| 普洱| 屏东市| 莫力| 邵东县| 远安县| 漠河县|