Pomoc

Co to s?pliki cookies?

Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z j陑yka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysy砤ne przez serwer WWW i zapisywane po stronie u縴tkownika (najcz甓ciej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalaj?na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt髍y je utworzy? Ciasteczka s?stosowane najcz甓ciej w przypadku licznik體, sond, sklep體 internetowych, stron wymagaj眂ych logowania, reklam i do monitorowania aktywno禼i odwiedzaj眂ych.

Jakie funkcje spe硁iaj?cookies?

Cookies zawieraj?r罂ne informacje o u縴tkowniku danej strony WWW i historii jego 潮czno禼i ze stron? Dzi阫i nim w砤禼iciel serwera, kt髍y wys砤?cookies, mo縠 bez problemu pozna?adres IP u縴tkownika, a tak縠 na przyk砤d sprawdzi?jakie strony przegl眃a?on przed i po wej禼iu na jego witryn? Ponadto w砤禼iciel serwera mo縠 sprawdzi?jakiej przegl眃arki u縴wa u縴tkownik i czy nie nast眕i硑 informacje o b酬dach podczas wy秝ietlania strony. Warto jednak zaznaczy? 縠 dane te nie s?kojarzone z konkretnymi osobami przegl眃aj眂ymi strony, a jedynie z komputerem po潮czonym z internetem na kt髍ym cookies zosta硂 zapisane (s硊縴 do tego adres IP).

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Dane wykorzystujemy do automatycznego rozpoznawania konkretnego u縴tkownika przez serwer, dzi阫i czemu generujemy przeznaczon?dla niego stron? Rejestrujemy te?odwiedzone przez U縴tkownika strony oraz mamy mo縧iwo舵 powi眤ania zachowania u縴tkownika z jego adresem e-mail. Umo縧iwia to na przyk砤d dostosowanie serwis體 WWW, obs硊gi logowania, koszyk體 zakupowych w internetowych sklepach itp. Jak to wygl眃a w praktyce?

Ot罂 serwer dzi阫i zapisywanym plikom cookies sprawdza, czy z danego komputera oddany zosta?g硂s w sondzie. Ponadto dostosowuje na przyk砤d reklam?znajduj眂?si?na stronie WWW tak, aby nie wy秝ietla砤 si?wielokrotnie dla tego samego u縴tkownika.

Opr骳z tego pliki cookies Wirtualna Polska Media S.A. u縴wa w celu dostosowania zawarto禼i stron internetowych do preferencji u縴tkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Ponadto u縴wa ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, kt髍e pomagaj?zrozumie?w jaki spos骲 u縴tkownik korzysta ze stron internetowych co umo縧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto禼i.

Po co korzystamy z plik體 cookies?

- dostosowujemy zawarto舵 stron internetowych serwisu do preferencji u縴tkownika oraz optymalizujemy korzystanie ze stron internetowych,

- tworzymy statystyki, kt髍e pomagaj?zrozumie? w jaki spos骲 u縴tkownicy serwisu korzystaj?ze stron internetowych, co umo縧iwia ulepszanie ich struktury i zawarto禼i,

- utrzymujemy sesj?u縴tkownika serwisu (po zalogowaniu), dzi阫i kt髍ej nie musi on na ka縟ej podstronie serwisu ponownie wpisywa?loginu i has砤,

- pliki cookies wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki mi阣zy innymi z Google AdWords czy gemiusTraffic,

- realizujemy ankiety po to, aby unikn辨 wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by wy秝ietla?ankiety w spos骲 uwzgl阣niaj眂y zainteresowania odbiorc體.

- na podstawie zachowa?u縴tkownik體 na stronie dobieramy prezentowane mu tre禼i reklamowe w taki spos骲, aby odpowiada硑 jego zainteresowaniom

Wykorzystywanie cookies zewn阾rznych

Zezwalamy podmiotom zewn阾rznym na zamieszczenie plik體 cookies na Pa駍twa urz眃zeniu w celu zapewnienia prawid硂wego funkcjonowania naszej witryny. Pomaga to nam monitorowa?i sprawdza?dzia砤nie naszej witryny. Podmiotami tymi mog?by?mi阣zy innymi Google lub PBI Gemius, kt髍e zbieraj?dla nas potrzebne dane.

U縴tkownik mo縠 jednak ustawi?swoj?przegl眃ark?w taki spos骲, aby pliki cookies nie zapisywa硑 si?na jego dysku, albo automatycznie usuwa硑 w okre秎onym czasie. Ustawienia te mog?wi阠 zosta?zmienione w taki spos骲, aby blokowa?automatyczn?obs硊g?plik體 cookies w ustawieniach przegl眃arki internetowej b眃?informowa?o ich ka縟orazowym przes砤niu na urz眃zenie u縴tkownika. Niestety w konsekwencji mo縠 to prowadzi?do problem體 z wy秝ietlaniem niekt髍ych witryn, czyli na przyk砤d wielokrotnego wy秝ietlania tych samych baner體 reklamowych.

Tak si?zmienia ustawienia przegl眃arek, aby wy潮czy?automatyczne zapisywanie cookies:

Internet Explorer
FireFox
Opera
Chrome

Rejestrujemy te?odwiedzone przez U縴tkownika strony oraz mamy mo縧iwo舵 powi眤ania zachowania u縴tkownika z jego adresem e-mail.

彩客网彩票 昌江| 宁德市| 纳雍县| 扶绥县| 新泰市| 体育| 冕宁县| 登封市| 灵丘县| 广河县| 静安区| 龙川县| 灵武市| 石楼县| 贺州市| 吉隆县| 凤山市| 秀山| 灵山县| 徐汇区| 金平| 巫山县| 宁德市| 合水县| 全州县| 娄烦县| 卢氏县| 都安| 新安县| 县级市| 赤峰市| 福建省| 西畴县| 克什克腾旗| 饶平县| 大关县| 台东市| 嘉义市| 二连浩特市| 瓦房店市| 平定县|