Kalendarz podatnika 2019. Do kiedy rozliczy?PIT?

Kalendarz podatnika 2019. Do kiedy rozliczy?PIT?

Do kiedy z硂縴?deklaracje PIT?

Chcesz wype硁i?zeznanie roczne, ale nie wiesz, do kiedy z硂縴?deklaracj?i jaki druk wybra? Zapoznaj si?z datami sk砤dania najpopularniejszych formularzy PIT.

W 2019 roku obowi眤uj?nast阷uj眂e terminy:

20 stycznia 2019 r.:

 • o秝iadczenie o zmianie metody opodatkowania (podatek na zasadach og髄nych 19 proc. lub w formie rycza硉u od przychod體 ewidencjonowanych);
 • PIT-6 (deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochod體 z dzia丑w specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu);
 • PIT-16 (wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej);

31 stycznia 2019 r.:

 • PIT-16A (przedsi阞iorcy rozliczaj眂y si?w formie karty podatkowej);
 • PIT-19A (deklaracja przeznaczona dla duchownych);
 • PIT-28 (firmy rozliczaj眂e si?na zasadach rycza硉u ewidencjonowanego);

28 lutego 2019 r.:

 • PIT-40A (deklaracja sk砤dana przez ZUS za 秝iadczeniobiorc?;

16 kwietnia 2019 r.:

 • PIT-WZ (wniosek o sporz眃zenie zeznania podatkowego)*;

*Z racji zmian w prawie podatkowym nie wyst阷uje ju?mo縧iwo舵 rozliczenia podatnika przez p砤tnika, a zatem znika PIT-12 i PIT-40. Podatnik mo縠 natomiast zosta?rozliczony przez urz眃 skarbowy po z硂縠niu o秝iadczenia PIT-WZ. O秝iadczenie to sk砤dane jest wy潮cznie drog?elektroniczn?(przez Portal Podatkowy, system e-Deklaracje lub bankowo舵 elektroniczn?.

30 kwietnia 2019 r.:

 • PIT-36 (zeznanie za dzia砤lno舵 gospodarcz?;
 • PIT-36L (deklaracja dla przedsi阞iorc體 lub wsp髄nik體 sp蟪ek osobowych, rozliczaj眂ych si?liniowo);
 • PIT-37 (formularz wype硁iany przez pracownik體 etatowych, zleceniobiorc體, emeryt體 i rencist體 z tytu硊: umowy o prac? o dzie硂, zlecenia lub 秝iadcze?socjalnych);
 • PIT-38 (deklaracja za dochody uzyskane z gie砫y);
 • PIT-39 (dla podatnik體 z dochodami ze sprzeda縴 nieruchomo禼i i praw maj眛kowych);

 

ROZLICZ PIT 2018 EKSPRESOWO Z Money

Czytaj tak縠
Polecane galerie
彩客网彩票 禄劝| 太保市| 望城县| 蛟河市| 治多县| 定陶县| 芷江| 德安县| 陇川县| 鞍山市| 彭山县| 渭南市| 忻州市| 繁昌县| 太康县| 金堂县| 洱源县| 吴忠市| 甘孜县| 宁明县| 北海市| 电白县| 蓬安县| 盘山县| 拉萨市| 宁国市| 高平市| 慈利县| 特克斯县| 林西县| 呼玛县| 志丹县| 满洲里市| 宁阳县| 和硕县| 象山县| 营山县| 大新县| 霍山县| 南乐县| 卢氏县|