Diety na podr罂e s硊縝owe zagraniczne

Kalkulator diet na podr罂e s硊縝owe zagraniczne
Wybierz kraj docelowy
Liczba pe硁ych dni podr罂y
?
Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy si?przy podr罂y odbywanej 秗odkami komunikacji:
 1. l眃owej - od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granic?do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju;
 2. lotniczej - od chwili startu samolotu w drodze za granic?z ostatniego lotniska w kraju do chwili l眃owania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju;
 3. morskiej - od chwili wyj禼ia statku (promu) z portu polskiego do chwili wej禼ia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego.
Niepe硁a doba
?
Diet?oblicza si?w nast阷uj眂y spos骲:
 1. za ka縟?dob?podr罂y przys硊guje dieta w pe硁ej wysoko禼i;
 2. za niepe硁?dob?podr罂y:
  • do 8 godzin - przys硊guje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin - przys硊guje 1/2 diety,
  • ponad 12 godzin - przys硊guje dieta w pe硁ej wysoko禼i.
brak
do 8 godzin
ponad 8 godzin do 12 godzin
ponad 12 godzin
Ca硂dzinne wy縴wienie
?
Pracownikowi, kt髍y otrzymuje za granic?bezp砤tne ca硂dzienne wy縴wienie lub gdy wy縴wienie op砤cone jest w cenie karty okr阾owej (promowej), przys硊guje 25% diety
Pracownikowi, kt髍y otrzymuje za granic?cz甓ciowe wy縴wienie, przys硊guje odpowiednio na:
 1. 秐iadanie - 15% diety;
 2. obiad - 30% diety;
 3. kolacj?- 30% diety;
 4. inne wydatki - 25% diety.
Pracownikowi, kt髍y otrzymuje za granic?ekwiwalent pieni昕ny na wy縴wienie, dieta nie przys硊guje. Je縠li ekwiwalent jest ni縮zy od diety, pracownikowi przys硊guje wyr體nanie do wysoko禼i nale縩ej diety.
 bezp砤tne ca硂dzienne wy縴wienie 
 wy縴wienie we w砤snym zakresie  秐iadanie
obiad
kolacja
 ekwiwalent pieni昕ny 
Ilo舵 nocleg體 finansowanych wy潮cznie przez pracownika
?
Za nocleg przys硊guje pracownikowi zwrot koszt體 w wysoko禼i stwierdzonej rachunkiem hotelowym, w granicach ustalonego na ten cel limitu.
W razie nieprzed硂縠nia rachunku za nocleg, pracownikowi przys硊guje rycza硉 w wysoko禼i 25% limitu.Rycza硉 ten nie przys硊guje za czas przyjazdu.
W uzasadnionych przypadkach pracodawca mo縠 wyrazi?zgod?na zwrot koszt體 za nocleg w hotelu, stwierdzonych rachunkiem, w wysoko禼i przekraczaj眂ej limit.
Zwrot koszt體 nie przys硊guje, je縠li pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezp砤tny nocleg.
Bez rachunk體 za nocleg
Rycza硉 za dojazdy do i z dworca autobusowego, lotniczego itp.
?
Pracownikowi przys硊guje rycza硉 na pokrycie koszt體 dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysoko禼i jednej diety w miejscowo禼i docelowej za granic?oraz w ka縟ej innej miejscowo禼i, w kt髍ej pracownik korzysta?z noclegu.
Rycza硉, nie przys硊guje, je縠li:
 1. pracownik odbywa podr罂 pojazdem samochodowym (s硊縝owym lub prywatnym);
 2. strona zagraniczna zapewnia bezp砤tne dojazdy;
 3. pracownik nie ponosi koszt體, na kt髍ych pokrycie przeznaczone s?wymienione rycza硉y.
Rycza硉 za dojazdy 秗odkami komunikacji miejscowej
?
Na pokrycie koszt體 dojazd體 秗odkami komunikacji miejscowej pracownikowi przys硊guje rycza硉 w wysoko禼i 10% diety za ka縟?rozpocz阾?dob?pobytu w podr罂y.
Rycza硉, nie przys硊guje, je縠li:
 1. pracownik odbywa podr罂 pojazdem samochodowym (s硊縝owym lub prywatnym);
 2. strona zagraniczna zapewnia bezp砤tne dojazdy;
 3. pracownik nie ponosi koszt體, na kt髍ych pokrycie przeznaczone s?wymienione rycza硉y.

Kalkulator wylicza diety wed硊g stawek obowi眤uj眂ych od dnia 1 marca 2013 roku.
 
Narz阣zia
彩客网彩票 卓资县| 临西县| 玉田县| 吉木萨尔县| 天柱县| 遵化市| 南华县| 双江| 托克托县| 南城县| 泰兴市| 乐东| 襄垣县| 台湾省| 马山县| 昌都县| 花莲市| 三都| 济源市| 肥西县| 新乡县| 襄樊市| 青岛市| 肃宁县| 霍山县| 平陆县| 吉安市| 荥阳市| 长岛县| 建阳市| 克山县| 浙江省| 喀什市| 上饶市| 彭州市| 通渭县| 平原县| 和龙市| 衡阳市| 梁平县| 桐乡市|